PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

V predšolskem obdobju otroci pridobijo navade, ki jih spremljajo vse življenje, zato je Vrtec Postojna zavezan k varovanju ter krepitvi zdravja – to mu je prioriteta. S programom Zdravje v vrtcu skrbimo za zdravje otrok in jih spodbujamo k zdravemu življenjskemu stilu.

Program Zdravje v vrtcu so oblikovali in ga koordinirajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Temeljna cilja programa sta:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Več o programu Zdravje v vrtcu si lahko preberete na spletni strani NIJZ.

V letu 2017/18 v programu Zdravje v vrtcu sodeluje 8 oddelkov, in sicer: ŽOGE (Vesna Grahović in Rudi Doles), PIKICE (Mojca Antončič in Martina Smerdelj), ŠKRATI (Nina Maver in Tina Pelko), MIŠKE (Barbara Požar in Gabrijela Požar), KAMENČKI (Mateja Bajc Trček, Daša Bucik in Anja Simčič), ZAJČKI (Polona Iskra Mahnič in Alma Posega), KLOBUČKI(Alja Jereb Malovrh in Vesna Mramor) in KORENČKI (Andreja Facja in Tina Oberstar).

Poročila skupin o izvajanju programa Zdravje v vrtcu 2017/2018: