3. DOBRODELNI TEK DRUŽIN

V imenu Vrtca Postojna in clanov Upravnega odbora Vrtca Postojna se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se udelezili 3. DOBRODELNEGA TEKA DRUzIN in s tem prispevali prostovoljne prispevke. Teka se je udelezilo 111 druzin, skupaj 323 tekacev. Z vaso pomocjo smo skupaj zbrali 429,13 €. Zbrana sredstva bodo namenjena Skladu Vrtca Postojna, katerega glavna naloga je pomagati otrokom in njihovim druzinam.

V imenu Vrtca Postojna in članov Upravnega odbora Vrtca Postojna se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se udeležili 3. DOBRODELNEGA TEKA DRUŽIN in s tem prispevali prostovoljne prispevke. Teka se je udeležilo 111 družin, skupaj 323 tekačev. Z vašo pomočjo smo skupaj zbrali 429,13 €. Zbrana sredstva bodo namenjena Skladu Vrtca Postojna, katerega glavna naloga je pomagati otrokom in njihovim družinam.

Dostopnost