JAVLJANJE ODSOTNOSTI

Odsotnost otroka je mogoče sporočiti:

  • VZGOJNEMU OSEBJU V ODDELKU OTROKA preko aplikacije eASISTENT ZA VRTCE
      ali IZJEMOMA 
 
  • na STACIONARNI TELEFON: 081 601 693 (pom. ravnateljice)

Starši, ki odsotnost otroka javijo do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan, se jim pri obračunu oskrbnine ta dan odšteje prehrana. Prav tako se prehrana odšteje za odjavljene daljše odsotnosti. Starši naj javljajo daljše odsotnosti otrok.

Dostopnost