JAVLJANJE ODSOTNOSTI

Odsotnost otroka je mogoče sporočiti:

  • VZGOJNEMU OSEBJU V ODDELKU OTROKA preko aplikacije eASISTENT ZA VRTCE
  • na STACIONARNI TELEFON: 081 601 693,
  • na MOBILNI TELEFON: 040 868 901; sms sporočila o odsotnosti otroka (ime otroka, čas odsotnosti, skupina oziroma vzgojiteljica),
  • preko E-POŠTE: odsotnosti@vrtec-postojna.si

Starši, ki odsotnost otroka javijo do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan, se jim pri obračunu oskrbnine ta dan odšteje prehrana. Prav tako se prehrana odšteje za odjavljene daljše odsotnosti. Starši naj javljajo daljše odsotnosti otrok.

Dostopnost