USTANOVITELJICA

Občinski svet Občine Postojna je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 40., 41. ter 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je na 20. seji dne 17. 4. 1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 33/97; 52/2008; 36/2009; 29/2010).

Zavod posluje pod imenom Vrtec Postojna. Sedež zavoda je na naslovu: Cesta na Kremenco 4, Postojna.

Povezava: Občina Postojna

Dostopnost