»Dobrota leži v srcu vsakogar, ki mu je mar za dobro drugega.«

Sklad Vrtca Postojna podpira delovanje vrtca in pomaga ustvarjati še kakovostnejše pogoje za vse otroke v vrtcu. Sredstva za uresničevanje svojih ciljev pridobiva iz/z:

 • prispevkov pravnih in fizičnih oseb,
 • donacij ustanov oziroma institucij,
 • prostovoljnih prispevkov staršev,
 • lastno dejavnostjo,
 • drugih virov.

Najbolj pomembno poslanstvo sklada je omogočanje otrokom iz socialno šibkih družin, da se udeležijo programov bivanja v naravi ter obogatitvenih in dodatnih dejavnosti, ki jih nudi Vrtec Postojna za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa. Sklad nudi tudi pomoč otrokom ob naravnih nesrečah, izgubi enega ali obeh staršev, ter pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Poleg naštetega lahko sklad nameni sredstva še za: financiranje predstav in prireditev za vse otroke, izboljšanje materialnih pogojev za delo v vseh enotah, zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih, zagotavljanja standarda za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti. Sredstva za te dejavnosti bo sklad namenil le, če bodo zbrana finančna sredstva to dopuščala – po strokovni presoji strokovnih delavk, vodstva vrtca in članov odbora.

Člani odbora sklada bomo skupaj s strokovnimi delavci Vrtca Postojna pridobivali sredstva na naslednji način:

 • Sodelovali bomo pri organizaciji dobrodelnega koncerta, ki ga pripravlja pevski zbor strokovnih delavk vrtca (Šiške) z gosti.
 • V mesecu decembru bomo s pomočjo vseh zaposlenih Vrtca Postojna organizirali dobrodelni sejem, na katerem bomo ponudili doma izdelane izdelke za prostovoljne prispevke.
 • Sodelovali bomo pri organizaciji zaključne prireditve »Sončkov dan«.
 • Sodelovali bomo pri organizaciji dobrodelne prireditve »Tek družin«.
 • Posredovali bomo pobude ter predloge za dotacije posameznim institucijam in staršem otrok.
 • Pripravljali bomo podpisovanja pogodb za donatorstva in sponzorstva. Izvajali morebitne obveznosti do sponzorjev. Pripravili bomo seznam donatorjev in sponzorjev.
 • Po potrebi bomo organizirali dobrodelne akcije zbiranja časopisnega papirja, tekstila ipd.

DRUGO

 • Vzpostavili bomo kontakt s socialno šibkimi družinami za dodeljevanje pomoči otroku, ki je vključen v vrtec in z družinami, ki imajo otroka s posebnimi potrebami v našem vrtcu ter jim dodelili morebitno pomoč v najbolj primerni obliki (materialno ali finančno). V ta namen bo organizirana tudi pogovorna urica, ki bo v enoti Pastirček vsako prvo sredo v mesecu, med 17. in 18. uro, po predhodni najavi na telefonsko številko (05 850 24 38).
 • Opremljali bomo oglasne deske v vseh enotah vrtca in na spletni strani vrtca za namen predstavitve in obveščanja staršev, delavcev o delovanju sklada, poteku realizacije projektov in zbranih prispevkih.
 • Obveščali in vabili bomo medije, javnost k sodelovanju, vključevanju in prisostvovanju na akcijah ter prireditvah.
 • Spremljali bomo realizacijo projektov sklada in tekoče finančno poslovanje Sklada Vrtca Postojna.
 • Poročali bomo o delovanju Sklada Vrtca Postojna Svetu staršev in Svetu zavoda.
 • Skupaj z vodstvom vrtca bomo odločali o finančnih poslih in o upravljanju s sredstvi Sklada Vrtca Postojna.
 • Skrbeli bomo za promocijo Sklada Vrtca Postojna tudi preko medijev.
 • Opravljali bomo tudi druge naloge, ki bodo potrebne za uresničevanje nalog Sklada Vrtca Postojna.

UPRAVNI ODBOR SKLADA VRTCA POSTOJNA SESTAVLJAJO:

 • predsednica: SANJA STANKOVIĆ PETROVIĆ,
 • podpredsednik: JOŽE GREGORIČ
 • tajnica: Mateja Gombač,
 • ostali člani: Barbara Doles, Martina Jejčič Škrabolje, Katarina Kolar in Luka Belingar.

PRAVILA SKLADA VRTCA POSTOJNA

OBRAZEC – PROŠNJA SKLADU VRTCA POSTOJNA

Transakcijski račun

IBAN SI56 0129 4603 0640 577

Dostopnost