Vrtec Postojna razpisuje tematsko konferenco »Moja ideja – nova igrača«, in sicer z namenom razvijanja inovativne pedagoške prakse v slovenskih vrtcih. Cilj tematske konference je motiviranje strokovnih delavcev k razvijanju didaktičnega materiala ter uporabi tega v pedagoškem procesu  vrtca. Vabimo vas k sodelovanju z namenom pridobivanja znanja in veščin za razvijanje didaktičnega materiala, namenjenega predšolskim otrokom. Hkrati omogočamo možnost prikazovanja prakse izdelave didaktičnega materiala širši javnosti, in sicer z organizacijo tematske razstave ter izdajo publikacije.

1. Program teoretičnega dela konference - 11. 2. 2020

Časovni termin

Program

13.00–13.15

Registracija udeležencev

13.15–15.30

Vzgojiteljica/vzgojitelj pred izzivi soustvarjanja igrač v vrtcu;

dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

15.30–15.45

Odmor

15.45–17.15

Zahteve varnostnega vidiki didaktičnih igrač;

Alenka Labović, univ. dipl. inž. kem. tehnol., Lovro Anuš, univ. dipl. inž. kem. tehnol.; NLZOH

17.15–17.30

Odmor

17.30–19.00

Vzgojitelj, otrok in didaktična igrača;

Mojca Antončič, mag. prof. zgod. učenja

19.00–19.15

Odmor

 19.15–19.45

Strokovna diskusija in napotki za delo na daljavo;

Elizabeta Zgonc, mag. prof. inkluz. ped.

2. Raziskovalni del - februar, marec, april 2020

V predlaganem časovnem obdobju je potrebno razviti didaktično igračo, ki na nov način spodbuja otrokovo igro in omogoča razvoj njegovih spretnosti in sposobnosti. 

Otrok lahko v dejavnosti s primernim inovativnim pristopom  vzgojitelja, ki v igro vnaša nova spoznanja, uživa, je notranje motiviran in neobremenjen z dosego konkretnega cilja. Pobuda za raziskovanje in inoviranje didaktičnega materiala naj bo zato otrokom individuum v igri, saj mu ta omogoča pridobivanje znanja na njemu najljubši način.

MNENJE KOMISIJE

Nabor didaktičnih igrač bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje Vrtec Postojna. Člani komisije bodo avtorjem  podali strokovno mnenje, upoštevajoč naslednje kriterije:

 • izvirnost ideje,
 • varna uporaba igrače in embalaže,
 • kakovost izvedbe,
 • estetski vidik,
 • izobraževalni in vzgojni učinki oz. rezultati.

DIDAKTIČNI IGRAČI PRILOŽITE:

 • evalvacijo procesa razvijanja ideje ter izdelave in uporabe didaktične igrače v vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcu (obrazec je dosegljiv na spletni strani Vrtca Postojna),
 • ustrezno embalažo,
 • navodila za uporabo igrače,
 • dve barvni fotografiji, ki najbolje predstavljata uporabo igrače.

3. Izobraževalno - kulturna prireditev in razstava igrač -

Ponujamo vam priložnost, da predstavite svoje didaktične igrače in jih postavite na ogled javnosti, da sodelujete na razstavi didaktičnih igrač, namenjenih predšolskim otrokom, da promovirate svojo inovativnost in strokovnost ter s tem potrdite vaše kompetence in izmenjate izkušnje s strokovnimi sodelavci iz slovenskih vrtcev. Avtorji didaktičnih igrač bodo tako imeli priložnost, da bodo njihove igrače predstavljene v različnih medijih in s tem o zagotovljena njihova dodatna javna promocija.  Vrtec Postojna kot organizator dogodka želi spodbuditi in promovirati inovativno dejavnost v vrtcih, prav tako želi spodbuditi razvijanje didaktičnih igrač, ki spodbujajo razvoj sposobnosti in spretnosti predšolskih otrok ter širiti inovacijsko kulturo.

Izobraževalo-kulturni zaključek in razstava igrač bo 21. maja 2020.

Vsi sodelujoči bodo o izobraževalno – kulturnem zaključku in razstavi igrač pisno obveščeni. 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na tematski konferenci  lahko sodelujejo strokovni delavci iz vseh slovenskih vrtcev. Prijave potekajo preko sistema KATIS.  Na razstavi lahko sodelujejo avtorji z eno ali več igračami. Na posamezni igrači sta lahko navedena največ dva avtorja.

ROK IN NAČIN PRIJAV

Prijavite se v sistemu KATIS do 3. februarja 2020.

Delo na daljavo opravite do 17. aprila 2020 in igrače pošljite na naslov: Vrtec Postojna, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna.

Če bo komisija ugotovila, da je naloga nepopolna, bo pozvala predlagatelja, da nalogo dopolni v sedemdnevnem roku.

Tematska konferenca »Moja ideja – nova igrača« bo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 15 udeležencev.

KOTIZACIJA

Kotizacija za tematsko konferenco znaša 40€.

Kotizacija vključuje:

 • konferenčno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi  (uveljavljanje za napredovanje v nazive – program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju) – pogoj za izdajo potrdila je sodelovanje pri vseh treh točkah tematske konference
 • pisna utemeljitev strokovne komisije glede didaktične igrače
 • kava, čaj, pogostitev.

DODATNE INFORMACIJE O TEMATSKI KONFERENCI

Informacije lahko dobite:

 

Več kot dovolj razlogov je, da izkoristite priložnost za vašo predstavitev didaktične igrače, ki jo bo s pozornostjo spremljala tako strokovna kot tudi širša javnost.

Dostopnost