IZPIS

Vlogo za dokončni ali začasni izpis lahko pošljete po e-pošti na naslov: anja.zemljic@vrtec-postojna.si ali jo oddate v nabiralnik  pred vhodom v vrtec.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca tako, da vrtcu najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec oddajo izpolnjen obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok je iz vrtca izpisan s prvim dnem naslednjega meseca ali z dnem v naslednjem mesecu, ki ga starši navedejo v obrazcu za izpis.
 
Obrazec za izpis MORATA podpisati OBA starša.
 
Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Starši lahko otroka med šolskim letom začasno izpišejo iz vrtca. Najkrajše obdobje začasnega izpisa je en mesec, skupni obseg začasnega izpisa med letom ne sme presegati obdobje dveh mesecev. Začasni izpis se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v mesecu.
 
Kot dodatni neomejeni začasni izpis se upošteva, če je otrok zaradi bolezni odsoten za najmanj en mesec (z zdravniškim dokazilom).
 
Izpisni rok za začasni izpis je 15 dni.
 
Za začasen izpis otroka iz vrtca izpolnijo starši poseben obrazec, v primeru začasnega izpisa zaradi zdravstvenih razlogov pa priložijo potrdilo zdravnika, kjer je navedeno časovno obdobje opravičene odsotnosti otroka iz vrtca.
 
V času trajanja začasnega izpisa plačajo starši 50 % stroškov plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 
Po preteku začasnega izpisa je otrok ponovno vpisan v isti program vrtca.
Dostopnost