OTROK

Otrok se skozi igro uči žiivljenja. Mikrosistem, v katerega vpleta in prepleta izkušnje z vrstniki znotraj vrtca, zrcali v družino, v okolje, ki ga obkroža, in pospešuje zorenje njegovega makrosistema. Otrokov razvoj na vseh področjih bogati vse vključene, ki botrujejo na poti do njegove pozitivne samopodobe. Izzivi današnjega okolja in barvitost družbe vpletenih nas usmerjajo v upoštevanje vseh komponent enakih možnosti za vsakega posameznika.

STROKOVNI DELAVCI

Zavedamo se temeljev za strokovno in ustrezno ravnanje z otroki, ki je usklajeno s posebnostmi razvoja v posameznih obdobjih. Zagotavljamo potrebno preglednost vzgojno – izobraževalnih konceptov, s katerimi so starši ustrezno seznanjeni. Avtonomija in kompetentnost strokovnih delavcev nam omogoča uspešnost in učinkovitost na vseh področjih otrokovega razvoja. Prepoznavanje, spodbujanje in občutljivost močnih področij vseh vpletenih v otrokov razvoj nadgrajujejo obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu.

STROKOVNI DELAVCI

Zavedamo se temeljev za strokovno in ustrezno ravnanje z otroki, ki je usklajeno s posebnostmi razvoja v posameznih obdobjih. Zagotavljamo potrebno preglednost vzgojno – izobraževalnih konceptov, s katerimi so starši ustrezno seznanjeni. Avtonomija in kompetentnost strokovnih delavcev nam omogoča uspešnost in učinkovitost na vseh področjih otrokovega razvoja. Prepoznavanje, spodbujanje in občutljivost močnih področij vseh vpletenih v otrokov razvoj nadgrajujejo obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu.

DRUŽINA

Aktualne potrebe družine opredeljujejo tudi drugačno vlogo vrtca kot širše socialne institucije. Poudarek je na strukturiranju številnih in različnih izkušenj, na doživljanju, ter razvijanju socialne kognicije. Ne moremo nadomestiti drug drugega, temveč se lahko le dopolnjujemo.

STRATEGIJE UČENJA

Vključevanje vseh kurikularnih področij v dnevno rutino razvijanja otroka v predšolskem obdobju omogoča sestavljanje delčkov v celoto razvijanja. Vključuje njegove razvojne potrebe in specifičnosti, ki otroka usmerjajo naprej in so most na pomembni poti do spremembe ravni vzgoje in izobraževanja. Omogoča prepoznavanje ranljivosti otroka in razvijanje kompenzacijskih mehanizmov. Razvijanje dispozicij za otrokovo učenje in, pridobivanje delovnih navad v sodelovanju s starši, so naše strategije, ki nam narekujejo, kako načrtovati ter organizirati življenje in delo v vrtcu. Aktivno sodelovanje z okoljem so višja raven socializacije, ki jo v vrtcu spodbujamo preko različnih dejavnosti in s sodelovanjem zunanjih sodelavcev.

NARAVNO OKOLJE

Otrok se uči z doživljanjem. Doživljanje narave; kako jo ohranjamo, smo do nje prijazni in neškodljivi, je darilo, ki ga vsakodnevno otrokom dajemo skozi izkustvene dejavnosti in v različnih projektih preko obogatitvenih dejavnosti. Uživanje in približevanje zdrave prehrane s podporo staršev je učenje zdravega načina življenja. Otrok se srečuje, prepoznava, uporablja in vrednoti pomembne elemente, ki so potrebni za kvaliteten razvoj in rahločutnost za ustrezno izbiro v življenju. Za dosego končnih ciljev v predšolskem obdobju je vsebinsko izvedbena povezanost in prepletenost nujno potrebna.

VREDNOTE

Prebujanje, razumevanje in zavedanje vrednot v otroku, ki ga razvijajo v družbeno koristnega, razumevajočega in optimističnega človeka, spodbuja in zgleduje partnerski odnos vrtca, okolja in njegove družine.