Septembra 2023 smo v enoti Škratek odprli Oddelek prilagojenega programa, namenjenega otrokom, ki se težje vključujejo v redne oddelke vrtca in za svoj celostni razvoj potrebujejo več individualnega pristopa znotraj manjše skupine.

V oddelek je (lahko) vključenih do 6 otrok z raznolikimi primanjkljaji, zato delo poteka večinoma individualno. Strokovni delavki vzgojno-izobraževalni proces prilagajata značilnostim razvoja posameznega otroka in ga spodbujata na področjih, kjer potrebuje dodatno pomoč in podporo.

Za nas je pomembno, da se otrok v skupini počuti varno in sprejeto, saj bo le tako razvijal svoje potenciale, doživljal uspehe in napredoval. Poleg vsakodnevne rutine in spodbujanja samostojnosti, ki sta za te otroke bistvenega pomena, pa se otroci aktivno vključujejo tudi v dejavnosti drugih otrok v vrtcu. Z vrstniki vzpostavljajo in gradijo odnos z druženjem na igrišču, na predstavah, nastopih in praznovanjih.

Oddelek vodita inkluzivna pedagoginja in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.

Dostopnost