PRAVILA VRTCA POSTOJNA

Pravila v programih

  • Prehod iz I. starostnega obdobja v II. starostno obdobje se opravi ob začetku vsakega vrtčevskega leta. Velja za otroka, ki bo do konca koledarskega leta dopolnil tri leta starosti.
  • Prehodi iz programa v program so možni samo na začetku vrtčevskega leta.

Začasni izpis obsega obdobje vsaj enega meseca, skupni obseg izpisa v vrtčevskem letu pa ne sme presegati dveh mesecev. Izpis za določen čas se lahko začne vsak mesec in vsak dan v mesecu. Otrok se po preteku izpisa praviloma vrne v svojo skupino.

  • Starši v tem obdobju plačajo 50 % znižanega prispevka, ki jim je določen z odločbo Centra za socialno delo Postojna. Kot dodatni izpis se upošteva, če je otrok zaradi bolezni odsoten najmanj en mesec (z zdravniškim dokazilom).

Izpis iz vrtca lahko starši opravite na osnovi izpolnjenega Obrazca za izpis otroka iz vrtca. Obrazec oddajte najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec.

  • Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga izda otrokov zdravnik, se odda prvi dan otrokovega prihoda v vrtec njegovi vzgojiteljici.
Call Now Button
Dostopnost