PRAVILA VRTCA POSTOJNA

Pravila v programih

  • Prehod iz I. starostnega obdobja v II. starostno obdobje se opravi ob začetku vsakega vrtčevskega leta. Velja za otroka, ki bo do konca koledarskega leta dopolnil tri leta starosti. 
  • Prehodi iz programa v program so možni samo na začetku vrtčevskega leta.
  • Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga izda otrokov zdravnik, se odda prvi dan otrokovega prihoda v vrtec njegovi vzgojiteljici.
Dostopnost