KONTAKT

Vrtec Postojna,
Cesta na Kremenco 4,
SI-6230 Postojna

ID za DDV: SI36178144
Matična številka: 5051363000

TELEFON: 05 850 24 38

E-POŠTA: tajnistvo@vrtec-postojna.si

VODSTVO VRTCA

ELIZABETA ZGONC, mag. prof. inkluz. ped., ravnateljica
TELEFON: 081 601 691
E-POŠTA: elizabeta.zgonc@vrtec-postojna.si

BERNARDA TROŠT, dipl. vzg. predšolskih otrok, pomočnica ravnateljice
TELEFON: 081 601 693
E-POŠTA: pomocnik@vrtec-postojna.si

TANJA GERŽINA, dipl. vzg. predšolskih otrok, pomočnica ravnateljice
TELEFON: 081 601 693
E-POŠTA: tanja.gerzina@vrtec-postojna.si

TAJNIŠTVO

KATJA OREL, poslovna sekretarka, tajnica VIZ
TELEFON: 05 850 24 38

E-POŠTAtajnistvo@vrtec-postojna.si

                  katja.orel@vrtec-postojna.si

URADNE URE tajništva so v ponedeljek, torek, sredo in petek od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00.

V četrtek NI uradnih ur.

RAČUNOVODSTVO

DIJANA JERNEJČIČ, dipl. ekon.
TELEFON: 081 601 690
E-POŠTA: dijana.jernejcic@vrtec-postojna.si 

URADNE URE računovodstva so v ponedeljek, torek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00.

OSKRBNINE - POLOŽNICE

ANJA ZEMLJIČ, knjigovodja
TELEFON: 05/ 720 46 50
E-POŠTA: anja.zemljic@vrtec-postojna.si

URADNE URE knjigovodstva so v ponedeljek, torek, sredo in petek od 11.00 – 15.00.

V četrtek NI uradnih ur.

TINA SUSSA, knjigovodja 

TELEFON: 05/ 720 46 50 
E-POŠTA: tina.sussa@vrtec-postojna.si

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

JASNA ODAR, univ. dipl. biologinja, organizator prehrane in ZHR
TELEFON: 05 720 46 51
E-POŠTA: zhr@vrtec-postojna.si

SVETOVALNA SLUŽBA

POLONCA BENČIČ, univ. dipl. psihologinja, svetovalna delavka
TELEFON: 05 850 24 39
E-POŠTA: polonca.bencic@vrtec-postojna.si

URADNE URE svetovalnih delavk so vsak delovnik od 13.00 do 15.00.

ENOTE

PASTIRČEK

NASLOV: Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
TELEFON (tajništvo): 05 850 24 38

ZMAJČEK

NASLOV: Gregorčičev drevored 8, 6230 Postojna
TELEFON: 081 610 567 (pritličje), 081 610 923 (nadstropje)

ŠKRATEK

NASLOV: Vilharjeva 14, 6230 Postojna
TELEFON: 031 768 559

RAVBARČEK

NASLOV: Planina 152, 6232 Planina
TELEFON: 05 756 50 90 ali 082 057 577

PUDGURČEK

NASLOV: Studeno 68, 6230 Postojna
TELEFON: 031 361 464

Call Now Button
Dostopnost