TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Vseživljenjsko učenje je način življenja. Je razmišljanje in hkrati odnos do učenja, pridobivanja novih znanj, spretnosti, izkušenj … Vseživljenjsko učenje je koncept, ki se vedno bolj uveljavlja. Ideje in prvi zametki o tem segajo že v stari vek. Konfucij, Sokrat, Platon in Aristotel so bili filozofi, ki so v svojih delih vizionarsko nakazovali  pomembno vlogo permanentnega učenja skozi posameznikovo življenje. Skozi zgodovino so njihove ideje o pomembnosti vseživljenjskega učenja povzeli najvidnejši pedagogi ter jih času primerno didaktično razvijali.

Koncept vseživljenjskega učenja zajema tako učenje in izobraževanje v formalnih oblikah kot tudi pridobivanje znanja ob neformalnih priložnostih. V namen osveščanja in promocije pomena tega koncepta,  Andragoški center Slovenije vsako leto v projektu »Teden vseživljenjskega učenja« in pod sloganom »Slovenija, učeča se dežela«, prireja vrsto prireditev. V tem projektu sodeluje na stotine posameznikov, skupin, ustanov in zavodov. Vrtec Postojna je ustanova, ki aktivno sodeluje v projektu TVU kot podizvajalec Zavoda Znanje Občine Postojna že vrsto let. Strokovni delavci Vrtca Postojna vsako leto v mesecu maju prirejamo pestro paleto dogodkov. Različne delavnice, predstave za otroke so izvedene v popoldanskem času, na različnih lokacijah (v vrtcu ali izven njega). Aktivnosti so namenjene otrokom različnih starosti, otrokom, ki so že vključeni v vrtčevsko življenje ter otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Vsa ta srečanja nudijo tudi obilico priložnosti za medgeneracijsko druženje, skupaj se učimo, vsaka dejavnost nam prinaša nova spoznanja, skupaj se bogatimo, gradimo.

Več informacij o projektu TVU dobite na:

Koordinatorica TVU za Vrtec Postojna: Barbara Doles

Dostopnost