Vrtec Postojna deluje na 6. lokacijah:

 • enota Pastirček – od 5.30 do 17.00 ure,
 • enota Zmajček – od 5.30 do 17.00 ure,
 • enota Škratek – od 6.00 do 17.00 ure,
 • enota Ravbarček – od 6.00 do 17.00 ure,
 • enota Pudgurček – od 6.00 do 16.30 ure,
 • enota Šola – od 6.00 do 16.30 ure.l

Skupne službe vrtca Postojna:

 • ravnateljica Vrtca Postojna: Elizabeta Zgonc,
 • pomočnici ravnateljice: Bernarda Trošt, Tanja Geržina,
 • računovodja: Dijana Jernejčič,
 • poslovna sekretarka: Katja Orel,
 • svetovalna služba: Polonca Benčič, Petra Zafran Česnik
 • organizator prehrane in ZHR: Jasna Odar,
 • knjigovodja in oskrbnine: Anja Zemljič,
 • knjigovodja: Tina Sussa
 • vodja kuhinje: Alen Hadžiabdić.

Enota: PASTIRČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 23 oddelkov, v katere so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja:

 • 6 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja od 1–2 let starosti,
 • 6 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja od 2–3 let starosti,
 • 5 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja od 3–4 let starosti,
 • 2 homogena oddelka drugega starostnega obdobja od 4 -5 let starosti,
 • 2 homogena oddelka drugega starostnega obdobja od 5 -6 let starosti,
 • 1 heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja od 3 -6 let starosti.

V enoti Pastirček se okrog vrtca razprostira igrišče z 48 igrali. Na prostih površinah igrišča so izdelani vrtički. Pridobitev v vrtcu, Senzorna soba oziroma otrokom prijaznejše poimenovana »Čarobna soba« se nahaja v notranjosti enote Pastirček, na prehodu med oddelkoma D in E. V parku pred enoto Pastirček se nahaja lesen grad.

Enota: ZMAJČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 7 oddelkov otrok v starosti 4–6 let:

 • 4 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja od 4–5 let starosti,
 • 3 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja od 5–6 let starosti.

V enoti Zmajček je igrišče z 19 igrali.
V enoti Zmajček deluje razdelilna kuhinja.

Enota: ŠKRATEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 3 oddelki otrok v starosti 2–4 leta:

 • 2 homogena oddelka drugega starostnega obdobja od 3–4 let starosti
 • 1 homogen oddelek prvega starostnega obdobja od 2-3 let.

V enoti Škratek je igrišče z devetimi  igrali v neposredni bližini vrtca.

Enota: PODGURČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 1 oddelek otrok v starosti 1–6 let:

 • 1 kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja od 1–6 let starosti.

Enota: RAVBARČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 3 oddelki otrok v starosti 1–6 let:

 • 1 heterogen oddelek prvega starostnega obdobja od 1–3 let starosti,
 • 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja od 3–6 let starosti,
 • 1 homogen oddelek drugega starostnega obdobja od 3-4 let starosti.

Enota: ŠOLA

ŠTEVILO ODDELKOV: 1 oddelek otrok v starosti 5–6 let:

 • 1 homogeni oddelek drugega starostnega obdobja od 5–6 let starosti.

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

V Vrtec Postojna so vključeni otroci s posebnimi potrebami (OPP). Nudenje dodatne strokovne pomoči izvajajo strokovni delavci iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož in Cirius Vipava.

Dostopnost