Vrtec Postojna deluje na 6. lokacijah:

 • enota Pastirček – od 5.30 do 17.00 ure,
 • enota Zmajček – od 5.30 do 17.00 ure,
 • enota Škratek – od 5.30 do 17.00 ure,
 • enota Ravbarček – od 6.00 do 17.00 ure,
 • enota Pudgurček – od 6.00 do 16.30 ure.

Skupne službe vrtca Postojna:

 • ravnateljica Vrtca Postojna: Elizabeta Zgonc,
 • pomočnici ravnateljice: Bernarda Trošt, Tanja Geržina,
 • računovodja: Dijana Jernejčič, Ana Burić,
 • poslovna sekretarka: Katja Orel,
 • svetovalna služba: Petra Zafran Česnik, Mateja Bajc Trček
 • organizator prehrane in ZHR: Jasna Odar,
 • knjigovodja in oskrbnine: Anja Zemljič,
 • knjigovodja: Tina Sussa
 • vodja kuhinje: Alen Hadžiabdić,
 • vzgojitelj za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok: Hana Čuk.

Enota: PASTIRČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 20 oddelkov, v katere so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja:

 • 4 homogeni oddelki prvega starostnega obdobja od 1–2 let starosti,
 • 1 heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja od 1-3 leta starosti (elementi Montessori pedagogike)
 • 9 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja od 2–3 let starosti,
 • 6 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja od 3–4 let starosti,

V enoti Pastirček se okrog vrtca razprostira igrišče z 48 igrali. Na prostih površinah igrišča so izdelani vrtički. Pridobitev v vrtcu, Senzorna soba oziroma otrokom prijaznejše poimenovana »Čarobna soba« se nahaja v notranjosti enote Pastirček, na prehodu med oddelkoma D in E. V parku pred enoto Pastirček se nahaja lesen grad.

Enota: ZMAJČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 5 oddelkov otrok v starosti 4–6 let:

 • 1 homogeni oddelek drugega starostnega obdobja od 4–5 let starosti,
 • 4 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja od 5–6 let starosti.

V enoti Zmajček je igrišče z 19 igrali.
V enoti Zmajček deluje razdelilna kuhinja.

Enota: ŠKRATEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 10 oddelkov otrok v starosti 3–6 let

 • 2 homogena oddelka drugega starostnega obdobja od 3–4 let starosti
 • 5 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja od 4-5 let
 • 2 homogena oddelka drugega starostnega obdobja od 5-6 let,
 • 1 heterogen oddelek prilagojenega programa od 4-6 let

V enoti Škratek je igrišče z ___________  igrali v neposredni bližini vrtca.

V enoti Škratek deluje razdelilna kuhinja.

Enota: PODGURČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 1 oddelek otrok v starosti 1–6 let:

 • 1 kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja od 1–6 let starosti.

Enota: RAVBARČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 3 oddelki otrok v starosti 1–6 let:

 • 1 homogen oddelek prvega starostnega obdobja od 1–2 let starosti,
 • 2 kombinirana oddelka prvega in drugega starostnega obdobja od 1-6 let.

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

V Vrtec Postojna so vključeni otroci s posebnimi potrebami (OPP). Nudenje dodatne strokovne pomoči izvajajo strokovni delavci iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož in Cirius Vipava.

Dostopnost