SVETOVALNA SLUŽBA

PETRA ZAFRAN ČESNIK, dipl. vzg. pred. otrok, svetovalna delavka

E-POŠTA: petra.zafran.cesnik@vrtec-postojna.si 

MATEJA BAJC TRČEK, dipl. vzg. pred. otrok, svetovalna delavka

E-POŠTA: mateja.bajc-trcek@vrtec-postojna.si

TELEFON: 05 850 24 39                                                                                                                                                                                                                  

URADNE URE svetovalnih delavk so vsak delovnik od 13.00 do 15.00.                 

Dostopnost