OBVESTILO – ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa

 V zadnjem času v medijih dnevno spremljamo informacije o širjenju novega virusa, t.i. koronavirusa, ki se je najprej pojavil v mestu Vuhan na Kitajskem, kjer so konec decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic.

Vrtec Postojna je oblikoval delovno koordinacijsko skupino, ki skrbi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa. Za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je koordinacijska skupina izdelala načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v Vrtcu Postojna v času koronavirusa.

Načrt je objavljen na spletni strani vrtca ter posredovan po eAsistentu zaposlenim.

Bolezen se kaže z VROČINO, KAŠLJEM IN OBČUTKOM POMANJKANJA ZRAKA, kar je običajno za pljučnico. Ker gre za nov virus, natančnih informacij o poteku bolezni še ni. Sklepa se, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težak potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Smrtnost po okužbi je po oceni 2%. Ogrožena je predvsem starejša populacijo in ljudje, ki imajo pridružene druge kronične bolezni.

Virus se prenaša kapljično s kašljanjem in kihanjem. Varna razdalja je vsaj 1,5 m. Prenaša se tudi s tesnejšim stikom z okuženo osebo lahko tudi ob stiku z okuženimi površinami.

V primeru, da ste pred kratkim pripotovali iz krajev, kjer se je virus že pojavil (Kitajska, Južna Koreja, Iran, Italija (Lombardija, Veneto, Piedmont, Emiglia Romagna) in so se pri vas v obdobju 14 dni po vrnitvi pojavili vročina, kašelj ali občutek težkega dihanja:

 • ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi
 • po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo
 • pogosto si z vodo in milom umivajte roke in kašljajte v robec ali rokav.

Če se znaki niso pojavili, ukrepi niso potrebni.

Da bi preprečili širjenje okužbe s koronavirusom morate starši dosledno upoštevati VSAKODNEVNE PREVENTIVNE UKREPE, ki vam jih narekuje Vrtec Postojna:

 • če otrok kaže ZNAKE OBOLENJA (kašelj, vročina, težko dihanje) ostanite z njim doma; vzg. ali pom.vzg. lahko zavrne obolelega otroka že pred vstopom v igralnico
 • pred vsakim vstopom v enoto ali oddelek si NA VHODU RAZKUŽITE ROKE S PRIROČNIM RAZKUŽILOM
 • ažurno obveščajte vrtec (vodja ZHR: 05 720 46 51) o pojavu značilnih znakov oz. bolezni
 • redno spremljajte navodila morebitnih dodatnih ukrepov, o katerih boste obveščeni preko eAsistenta
 • izogibajte se zaprtih prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi
 • vrtec do preklica ukrepov ne bo organiziral rod. sestankov ali srečanj s starši
 • uporaba mask NI potrebna
 • tajništvo, računovodstvo, svetovalna služba: omejitev za najnujnejše opravke; informacije boste lahko pridobili po telefonu
 • v kolikor imate dvome ali vprašanja o zdravstvenem stanju vašega otroka, vam svetujemo da se obrnete na pediatra ali zdravstvene ustanove (kontakti so navedeni spodaj)

Higienski ukrepi, ki jih bodo dnevno izvajali strokovni delavci v skupini vašega otroka:

 • dosledno razkuževanje rok (str. delavci)
 • temeljito večkratno umivanje rok z milom
 • nadzor nad tem, kako si otroci umivajo roke
 • začasna ukinitev dežurstva otrok (pri obrokih)
 • dnevno razkuževanje igrač
 • dnevno razkuževanje površin, ki jih pogosto prijemamo (kljuke od vrat na oddelkih in igralnicah, pipe, sedala školjk, kahlice, previjalne površine,…)
 • skrb za higieno kašlja
 • uporaba mask pri zaposlenih NI potrebna
 • večkratno prezračevanje prostorov
 • igra na svežem zraku

V primeru pojava koronavirusa je naš cilj, da zaščitimo in omejimo širjenje infekcije ter obolevnosti med otroki in zaposlenimi v Vrtcu Postojna. Ta cilj lahko dosežemo SKUPAJ z vami, starši, saj od vas pričakujemo, da UPOŠTEVATE in izvajate preventivne ukrepe, ki jih je predvidel vrtec v sodelovanju z NIJZ.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Trubarjeva 2 

1000 Ljubljana
Telefon: 01 2441 400
E-pošta: info@nijz.si

 

Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

Prečna ulica 2

6230 Postojna

Telefon: osebni zdravnik/dežurni zdravnik (05) 700 04 00; (05) 7000 412; (05) 7204 540

 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

 

https://www.gov.si/novice/2020-02-24-preliminarne-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije/

 

https://www.zd-po.si/korona-virus-pomembno-obvestilo/

 

Elizabeta Zgonc,                                                                                                                                  mag. prof. inkl. pedagogike,                                                                                                                       ravnateljica

 

 

Dostopnost