OBELEŽITEV TEDNA SLOVENSKE HRANE IN IZVEDBA 11. TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA

ŽUPAN JE OBISKAL NAŠE NAJMLAJŠE - DROBIŽKE

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK PRI RISIH

Skupino Risi je obiskal kmet Gregor Mihelčič in otrokom predstavil življenje in delo na kmetiji. Več besed je namenil pridelavi mleka in pri otrocih zbudil veliko vedoželjnosti.

Seveda je pogovor tekel tudi o pridobivanju medu. O čebelarstvu je otroke poučil kar naš strokovni delavec Domen Kobal, ki je za ta namen v vrtec prinesel tudi čebelarska oblačila, satovje in veliko znanja.

Otroke pa je razveselil tudi obisk našega župana Igorja Marentiča, ki je z otroki pojedel zajtrk.

Preživeli smo lep, malo drugačen dan.

ZAJTRK V SKUPINI LIZIKE

OBELEŽITEV TEDNA SLOVENSKE HRANE PRI ZMAJČKIH

V tednu slovenske hrane smo v skupino Zmajčki povabili upokojeno vzgojiteljico Edo Sajovic, ki je otrokom predstavila postopek kisanja repe.

Spoznali smo, da je to dolgotrajen proces: repo je treba olupiti, jo naribati, posoliti, dodati začimbe ter dati v kozarce, kjer mora najprej fermentirati – priti do vrenja in nato čakati 2-3 tedna, da se repa skisa.

Komaj čakamo, da jo poskusimo!

TEDEN SLOVENSKE TRADICIONALNE HRANE PRI RAČKAH

TEDEN SLOVENSKE HRANE PRI PIŠKOTKIH

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK PRI PIŠČANČKIH

Otroci so s starši doma izdelali čebelice, zajtrk pa sta jim vzgojiteljici Kaja in Nina pričarali malo drugače, kot je običajno.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK PRI MARJETICAH

Tudi v skupini Marjetice so obeležili omenjeni “praznik”.
K sodelovanju so povabili starše otrok. Otroci so cel teden prinašali v vrtec sličice zdrave hrane, ki so jih prilepili na papir in razstavili v garderobi.
Vsak otrok je izdelal prstno lutko čebele in jo v petek odnesel domov.
Poslušali so pravljico Škrat Brokolino ali Pametne glave so zdrave (J. Volmert).
Na prenosnem računalniku so si ogledali video posnetek o Tradicionalnem slovenskem zajtrku.
Tako so neučakano pričakali petek, ko so otroci sodelovali pri dekoraciji miz in se pogostili v bogatem zajtrku ob poslušanju pesmi Čebelar (L. Slak).
 
strokovna delavka Martina Jejčič Škrabolje

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V SKUPINI VETRNICE

V skupino Vetrnice so povabili upokojeno vzgojiteljico Majdo Božič, ki jih je naučila priprave slovenskega šmorna.

PRIPRAVA NA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBELEŽITEV TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA PRI MURENČKIH

 V skupini Murenčki, kjer so otroci stari 1, 2 in 3 leta smo se na Tradicionalni slovenski zajtrk pripravili v četrtek. Najprej smo spoznali novo bibarijo Panj, v kateri so otroci zelo uživali ter se učili šteti do pet. Pogovarjali smo se o tem zakaj so čebele pomembne, kaj od njih dobimo. Otroci so takoj ugotovili, da nam čebele dajo med. Preko pogovora pa sva jim razložili, da nabirajo cvetni prah iz katerega čebelar dobi med. Spoznali so tudi kje čebele prebivajo in ker nam je bilo vreme naklonjeno smo se odpravili na pravi mali pohod. Naš cilj je bil panj pri Sredni gozdarski in lesarski šoli. Tam smo si panj ogledali ter se ob njem fotografirali. Naslednji dan pa smo obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. Najprej smo si ogledali pravo čebelarsko obleko, ki jo je prinesla Anita. Razložila je zakaj jo čebelar rabi. Pokazala nam je tudi pravi panj, kjer med letom živijo čebele. Ob pogrinjku smo nato pojedli zajtrk – črn kruh, maslo, med, jabolko ter mleko. Kasneje smo se prelevili v čebele. Na poligonu Čebele so otroci skozi igro in gibanje izvajali naravne oblike gibanja : plazili se skozi tunel ( pod mizami), »letali« kot čebele ( tek mimo stolov-»dreves«), skakali v obroče ( letali iz cveta na cvet) ter nabirali žoge ( nabiranje cvetnega prahu) ter odlagali žoge (cvetni prah) v vedro (panj). Otroci so ob igri zelo uživali. Ponovili smo tudi bibarijo Panj.

Zapisala: Živa Pavlin

TEDEN ZDRAVE LOKALNE IN TRADICIONALNE HRANE PRI ŽELVAH

– FIT “BINGO” na Soviču,
– ples ob animaciji pesmice ZUM ZUM ZUM (R. Krajnčan) plesne šole Plesno mesto, prstna igra PANJ in prirejena gibalna igra Čebelice v panj,
– ustvarjanje tihožitja na temo sadja,
– ustvarjanje čebelic,
– druženje z upokojeno vzgojiteljico Edvardo in priprava dušene repe in krompirja,
– medeni zajtrk,
– vzgojitelj Domen nam je predstavil delo čebelarja.
Dostopnost