VITR – Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Podnebne spremembe so del našega vsakdana, prežemajo naše družbeno in zasebno delovanje, krojijo sedanjost in spreminjajo prihodnost. Zato se v družbi krepi moč ozaveščanja o pomenu podnebja in vplivih nanj. Predvsem med mlajšimi generacijami je vedno bolj glasna želja po »boljšem jutri«, ko naj bo podnebje človeku bolj naklonjeno. Če želimo zmanjšati posledice podnebnih sprememb, ki se nam napovedujejo, se moramo odzvati in delovati.

V ta namen  smo se v Vrtcu Postojna priključili vseslovenskemu projektu VITR – Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki se v tem šolskem letu izvaja pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za okolje in Zavoda RS za šolstvo.  Odločili smo se na to pot stopiti čim bolj celostno, zato izobražujemo, ozaveščamo in trajnostno delujemo prek vseh deležnikov izobraževalnega sistema, še posebej pa nagovarjamo mlade, saj so prav ti ključni v prizadevanju za bolj kakovostno prihodnost.

 

Cilj VITR za 2030 je zgraditi bolj pravičen in trajnosten svet s krepitvijo VITR in prispevanjem k uresničitvi 17-ih ciljev trajnostnega razvoja.

Osebna izkaznica našega vrtca:

Jakobova gozdna učna pot:

Gozdna igralnica - Jakobova raziskovalnica:

GOZDNA IGRALNICA_A3_page-0001
Dostopnost