DODATNE DEJAVNOSTI

Izvajanje dodatne dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in v nobenem primeru ne sodi v kurikul vrtca, ne glede na to, ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce (nacionalni dokument), kar praviloma zatrjuje večina izvajalcev.

Za cent domišljije ustvari pravljico

Kaj vse delamo

STROKOVNI DELAVCI VRTCA POSTOJNA IZVAJAJO:

ZUNANJI IZVAJALCI:

Dodatne dejavnosti časovno ne smejo posegati v program vrtca.

Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih po končani dodatni dejavnosti pridejo iskati starši.

Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz skupine ne prevzema odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci.

O tem, da se otrok pred njihovim prihodom vključi v dodatno dejavnost, dajo starši IZJAVO vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen.

Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši sami.

Prijavnico za vpis otroka v dodatno dejavnost dobite TUKAJ.

Dostopnost