Enota: PASTIRČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 22 oddelkov, v katere so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja:

  • 5 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja od 1–2 let starosti,
  • 7 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja od 2–3 let starosti,
  • 5 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja od 3–4 let starosti,
  • 3 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja od 4 -5 let starosti,
  • 1 homogen oddelek drugega starostnega obdobja od 5 -6 let starosti,
  • 2 heterogena oddelka drugega starostnega obdobja od 3 -6 let starosti.

V enoti Pastirček se okrog vrtca razprostira igrišče z 48 igrali. Na prostih površinah igrišča so izdelani vrtički. Pridobitev v vrtcu, Senzorna soba oziroma otrokom prijaznejše poimenovana »Čarobna soba« se nahaja v notranjosti enote Pastirček, na prehodu med oddelkoma D in E. V parku pred enoto Pastirček se nahaja lesen grad.

KONTAKT

NASLOV: Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
TELEFON: 081 601 692

Dostopnost