Enota: ZMAJČEK

ŠTEVILO ODDELKOV: 7 oddelkov otrok v starosti 4–6 let:

  • 2 homogena oddelka drugega starostnega obdobja od 4–5 let starosti,
  • 5 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja od 5–6 let starosti.

V enoti Zmajček je igrišče z 19 igrali.
V enoti Zmajček deluje razdelilna kuhinja.

KONTAKT

NASLOV: Gregorčičev drevored 8, 6230 Postojna
TELEFON: 081 610 567 (pritličje), 081 610 923 (nadstropje)

Dostopnost