FIT INTERNATIONAL: Svet gibanja veselja in zdravja

Človeško telo za zdravje in uspešno delovanje potrebuje gibanje, tega pa je med mladimi premalo. Znanost je že davno pokazala, da gibaje pozitivno vpliva na naše telo in možgane in s tem na proces učenja in mišljenja.

Fit International je projekt za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok in mladostnikov.

Namen programa je razvijati nove inovativne strategije za poučevanje in vseživljenjsko učenje in s tem otrokom in mladostnikom v različnih okoljih omogočiti zdrav in celovit razvoj ter doseganje boljših učnih rezultatov.

Cilji in osnovni koncept dejavnosti projekta:
 Razvijati, promovirati in zagotavljati inovativne in kakovostne programe za telesno dejavnost otrok in mladostnikov v vseh okoljih.
 Razvijati sodobne in kakovostne strategije poučevanja in učenja in tako otrokom omogočiti razvoj funkcionalnega znanja ter doseganje boljših rezultatov.
 Otroke z implementacijo t. i. fitpedagogike in fitprogramov v redni učni proces spodbujati k telesni dejavnosti in učenju.
 Oblikovati in spodbujati usposabljanje za različne profile pedagoških delavcev za uporabo sodobnih učnih strategij, ki temeljijo na gibanju in aktivnosti učeče    t. i.fitpedagogike.
 Oblikovati in izvajati strokovno usposabljanje za različne profile pedagoških delavcev.
 Z inovativnimi aktivnostmi in intervencijami za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga ohranjati in izboljševati zdravstveno stanje otrok in celotne družine.
 Zagotavljati in širiti pomen prenosa pozitivnih vedenjskih vzorcev od odraslih na otroke ter s tem ustvarjati boljšo prihodnost.

Dostopnost