Igra je otrokova osnovna dejavnost. Preko igre se otrok razvija na vseh področjih, hkrati je celostno aktiven. V vrtcu Postojna strokovne delavke kreirajo in  ustvarjajo  didaktične  materiale  ob  opazovanju otrokove igre. Ob opazovanju in evalviranju otroške igre nastajajo novi didaktični pripomočki. Otrok je pri igri samostojen, ustvarjalen in zainteresiran za pot do cilja, ki ga določa igrača.
Izposojevalnica   igrač,   bo   v   letošnjem   letu delovala  v  dopoldanskem  času  v  večnamenskem prostoru vrtca. Otroci si bodo igrače lahko sposojali skupaj  s  strokovnimi  delavkami,  ter  se  igrali  pod strokovnim vodstvom vzgojiteljic.
Dostopnost