EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA - MOVIT

Evropska solidarnostna enota združuje mlade ljudi v gradnji bolj vključujoče družbe, podpori ranljivim skupinam ljudi in odzivanju na družbene izzive. Ponuja navdihujoče in močne izkušnje za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati ter zagotavlja enotno vstopno točko za takšne solidarnostne aktivnosti
po vsej Uniji. Odpira več in boljše možnosti za aktivnosti, ki zajemajo širok spekter področij, kot so integracija priseljencev, okoljski izzivi, preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanja in mladinske dejavnosti. Prav tako podpira nacionalne in lokalne akterje v njihovih prizadevanjih za spoprijemanje z različnimi družbenimi izzivi in krizami.

Cilj programa Evropska solidarnostna enota je dopolniti prizadevanja držav članic za podporo mladim in olajšati njihov prehod iz sistema izobraževanja na trg dela, ki so na voljo v okviru Jamstva za mlade, tako da jim zagotovijo dodatne priložnosti za vstop na trg dela v obliki pripravništev ali delovnih mest na področjih povezanih s solidarnostjo.

Dejavnosti programa Evropska solidarnostna enota podpirajo cilje sedanje EU strategije za mlade, katere eno od področij predstavlja tudi spodbujanje čezmejnega prostovoljstva mladih, in predlog Evropske Komisije za novo EU Strategija za mlade za obdobje 2019-2027, ki bo spodbujala mlade, da postanejo aktivni državljani in nosilci solidarnosti ter pozitivnih spremembe za skupnosti po Evropi, ki jih navdihujejo vrednote EU in evropska identiteta. Vsaka organizacija, ki želi prijavljati in izvajati projekte na področju prostovoljstva ter pripravništev in delovnih mest v okviru programa Evropska solidarnostna enota mora pridobiti ustrezen znak kakovosti.

Znak kakovosti je potreben za zagotavljanje kvalitete in skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji programa Evropska solidarnostna enota glede njihovih dolžnosti v vseh fazah solidarnostnih aktivnosti.

Dostopnost