PASAVČEK

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. 

Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.
Namreč otroci in mladostniki so najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah, v katerih utrpijo tudi najhujše posledice, prav tako potniki v vozilih. Z dosledno pripetostjo otrok med vožnjo, bi lahko tveganje izredno zmanjšali.

Projekt Pasavček je sprva potekal kot del mednarodnega projekta EUCHIRES, ki ga je tudi finančno podprla Evropska komisija, v njem pa je sodelovalo tudi do 18 evropskih držav. Projekt je bil na evropski ravni prepoznan tudi kot primer najboljše prakse na podlagi analize koristi in z dejstvi podprte prakse za prometno varnost otrok.

Vsako leto v šolskem letu sodeluje preko 900 vrtčevskih skupin in šolskih oddelkov, kar pomeni, da je v projekt aktivno vključenih preko 18.000 otrok in več kot 1.500 strokovnih delavcev.

Aktivnosti
V okviru projekta se izvajajo različne aktivnosti, ki se dopolnjujejo in tako dajejo boljše rezultate:
 Projektno delo po vrtcih in šolah, v katerem sodeluje veliko število vzgojiteljev, učiteljev, otrok in njihovih staršev, ki preko celega šolskega leta izvajajo pestre aktivnosti in namenjajo večjo pozornost varni vožnji otrok
 Medijska kampanja, ki se dopolnjuje z medijsko akcijo, ki poteka enkrat letno
 Številne prireditve in preventivni dogodki Pasavček, ki potekajo preko celega leta po šolah, vrtcih, občinah, sejmih, nakupovalnih centrih, drugih prireditvah
 Nadzor nad uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev s strani Policije, ki poteka v okviru akcije Varnostni pas
 Spremljanje uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev z objektivnim opazovanjem na različnih vrstah cest po Sloveniji

Dostopnost