VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št. 44/1996) in Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS št. 12/1996, sprememba 40/2012 – ZUJF) ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ –ZUJF (78. člen, sprememba 32. člena Zakona o vrtcih Ur. l. RS št. 12/1996), obveščamo vse starše, katerih otroci so prvič vključeni v vrtec, da oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na Centra za socialno delo Postojna.

Starši otroka, ki prvič vstopa v vrtec, morajo na Centru za socialno delo Postojna  pred vstopom otroka oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Vlogo je potrebno oddati v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

Spremenjena določba drugega odstavka 33. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta in ne za koledarsko leto (tako je veljalo do sprememb ZUPJS). Pred potekom pravice do znižanega plačila vrtca je potrebno ponovno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca.

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije malice, kosila, najemnine … ) se je s 1. 1. 2012 začelo izvajati na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Ur. l. RŠ št. 62/2010, sprememba Ur. l. št. 40/2012 – ZUJF). Ta uvaja enotno vstopno točko za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (centri za socialno delo) in novo enotno vlogo za pridobitev vseh teh pravic.

Vloge je potrebno oddati na veljavnem, v celoti izpolnjenem obrazcu: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Vloge lahko dobite:

Izpolnjene vloge oddate na Center za socialno delo Postojna. Vrtec vam na podlagi odločbe o višini plačila oskrbnine, ki vam jo izda Center za socialno delo izda račun oskrbnine za vašega otroka.

Dostopnost