POVABIMO SONCE V VRTEC – TEDEN OTROKA

Na oddelku A v enoti Pastirček smo praznovali Teden otroka, ki v Sloveniji poteka na nacionalnem nivoju s pomočjo Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki ga vsako leto tudi tematsko opredelijo. Letos je potekal pod naslovom Povabimo sonce v vrtec. Glede na poslanico ZPMS smo se strokovne delavke odločile, da v tem tednu otrokom ponudimo dejavnosti, ki so zajemale različne inovativne načine učenja in igre.

V ponedeljek smo imeli v treh igralnicah organizirane tri različne vrste dejavnosti. V igralnici Nogic je potekala igra s svetlobo, v igralnici Sovic joga (Pozdrav soncu) ter v igralnici Mehurčkov ogled starejših risank na velikem platnu.

V torek smo igro otrok popestrili še s spoznavanjem senc in igro s sencamimasažo ter skupinskim plesom ob animaciji vzgojiteljic. Dejavnosti so potekale tako, da so otroci s pomočnicami vzgojiteljic krožili od igralnice do igralnice.

V sredo so se vsi otroci združili v garderobnem prostoru in skupaj zaplesali v soju pravih disko luči. Bilo je res zabavno in posebno doživetje.

Ker je gibanje pomembno za naše zdravje, smo v četrtek vsi skupaj obiskali telovadnico in se gibali na poligonih ter se pri tem zabavali.

Petek je prinesel Dan odprtih vrat igralnic – Zamenjajmo igrače in igralnice. Otroci so v igralnici Nogic lahko postali nekdo drug. Z različnimi rekviziti, oblačili in drugimi pripomočki so se igrali igro vlog ter pri tem oponašali svet odraslih. Na ta način so imeli možnost igre s tekstilom. V igralnici Sovic je bil otrokom za igro na voljo odpadni PVC-material, v igralnici Mehurčkov pa lesen material. Na ta način smo jim ponudile možnost socialnih stikov in igro z različnimi materiali, ki jih nimajo vsakodnevno na voljo. Cilj tovrstne igre je bil, da otrokom omogočimo spontano igro, pri kateri se je pokazal interes raziskovanja in ustvarjalnost otrok.

V tem tednu smo vsi zelo uživali. Tako otroci kot tudi strokovne delavke, ki smo pripravile in organizirale cel sklop zanimivih dejavnosti. Lepo je bilo opazovati otroške izraze ob odkrivanju novega, drugačnega.

Otroci iz skupin Nogice, Sovice, Mehurčki ter strokovne delavke Tanja, Tina, Mateja, Nuša, Helena in Nina.

Prispevek sem pripravila Tanja Geržina.

Dostopnost