OBOGATILI SMO GLASBENI KABINET

Glasba otroka čustveno plemeniti in bogati, v življenje mu vnese radost, hkrati pa pripomore k razvijanju glasbenih zmožnosti ter razvoju njegovih glasbenih dispozicij. Otrok  glasbo začuti in doživi kadar jo izvaja, za kar pa so potrebna glasbila, na katera otrok lahko sam zaigra in se ob tem veseli lastnega uspeha, ko glasbilo odda zvok in zaigra pod njegovimi majhnimi prsti.

V letošnjem šolskem letu smo obogatili naš glasbeni kabinet s številnimi glasbili. Denar za nabavo le teh je darovala ga. Tea Konrad, za kar se ji iskreno in najlepše zahvaljujemo.

Kako zelo otroci ob igranju na glasbila uživajo pa naj povedo slike.

Zapisala: Polona Iskra Mahnič

Dostopnost