ČAROBNA SOBA

Čarobna soba je prostor, kjer naj bi otroci raziskovali s svojimi čutili in pridobivali izkušnje o pomenu občutkov. Čarobna soba je prostor za umirjanje, kjer naj bi se otroci počutili varno in udobno. Oprema v prostoru je skrbno načrtovana. Prostor je opremljen z različnimi svetlobnimi in
mehaničnimi pripomočki, ki s svojimi dražljaji delujejo na čutne organe:

• oko
• uho
• nos
• koža

Prostor naj bi spodbudno deloval na čutne organe. Senzorne informacije so hrana za delovanje možganov. V vsakodnevnem življenju smo izpostavljeni svetlobnim, mehanskim, kemijskim in toplotnim dražljajem. Doživljamo jih v različnih okoljih, v različnihkombinacijah in v različnih jakostih.

Na osnovi izkušenj, pridobljenih z različnimi dražljaji, si znamo poiskati prostor, ki nam nudi senzorično ugodje. Pri našem delu se ob opazovanju otrok dnevno srečujemo s temi ugotovitvami. Prostor ponuja različne možnosti, ob katerih bo vsak otrok našel svoje ugodje.
Relaksacija je pomembna za otrokovo duševno zdravje. Namen senzorne sobe:

• pridobivanje novih spoznanj,
• spoznavanje prostora in orientacija v prostoru,
• spodbujanje izražanja čustev,
• učenje razumevanja različnih občutkov (vid, sluh, dotik, vonj),
• zavedanje položaja telesa (gibanje, ravnotežje),
• spoznavanje lastnosti svetlobe (različni viri, barva svetlobe, sence …)
• občutenje delovanja različnih dražljajev na čutne organe (npr. različni svetlobni efekti, zvok, vonj, dotik različnih tekstur…)
• razvijanje sposobnosti koncentracije,
• pomoč otrokom s slabo senzorno občutljivostjo,
• pomoč otrokom s slabšimi komunikacijskimi spretnostmi,
• pomoč otrokom s slabšimi razvojnimi sposobnostmi oz. zmožnostmi,
• omogočanje prehoda od vsakodnevne rutine, k sprostitvenim dejavnostim,
• spodbujati veselje, ugodje in zabavo otrok ob igri oz. izkušnjah, ki so drugačne od vsakodnevnih aktivnosti,
• pomoč otrokom z vedenjskimi težavami.

Izpeljala sem vsebinsko in organizacijsko delo. V projektu nastajanja senzorne sobe je ves čas idejno sodelovala tudi gospa Andreja Hudej. Gospa je mama dveh otrok, ki obiskujeta naš vrtec. Po poklicu je arhitekt – Atelje za arhitekturo in oblikovanje Andreja Hudej, s.p. Njeno poklicno znanje, njeno razumevanje otroškega sveta in njen posluh, da je znala slišati in razumeti naše želje, je imenitno uskladila v »majhen« prostor

Soba je prostor iz dveh manjših sobic, ki ju povezuje »okno« v steni. Otroci morajo splezati skozi in pridejo v drugi del prostora, ki tvori celoto. Prehod pri otrocih vzbuja radovednost, nekaterim pa predstavlja izziv kako priti na drugo stran. Delo je bilo ustvarjalno in zanimivo. Na mnogih delovnih srečanjih sva vedno odkrili kaj novega. Spreminjali in popravljali sva že načrtovano, ker sva odkrili drugačno in boljšo pot. Ustvarjalni duh dopušča dodajanje, odvzemanje, spreminjanje, usklajevanje… Majhen prostor je čudežno postal večji s pomočjo strokovno izdelanih načrtov. Del ustvarjalne ekipe je bil tudi naš hišnik, ki je po poklicu mizar in je prevzel delo z lesom. Veliko dela je imel tudi električar, da je varno namestil vso napeljavo. Pri delu z elektriko nas je veliko naučila ga. Andreja (npr. napeljava LED luči…). Delo je zahtevalo veliko organizacije, usklajevanja, čakanja in tudi veliko dobre volje. Soba je namenjena za delo v manjših skupinah, individualnemu delu in tudi za obisk cele skupine otrok (npr. poslušanje pravljice pod zvezdnatim nebom). Pomembno je, da senzorne informacije posredujemo z občutkom za pravo mero. Sobo smo poimenovali ČAROBNA SOBA.

Čarobna soba je prostor, kjer naj bi otroci raziskovali s svojimi čutili in pridobivali izkušnje o pomenu občutkov. Čarobna soba je prostor za umirjanje, kjer naj bi se otroci počutili varno in udobno. Oprema v prostoru je skrbno načrtovana. Prostor je opremljen z različnimi svetlobnimi in
mehaničnimi pripomočki, ki s svojimi dražljaji delujejo na čutne organe:

• oko
• uho
• nos
• koža

Prostor naj bi spodbudno deloval na čutne organe. Senzorne informacije so hrana za delovanje možganov. V vsakodnevnem življenju smo izpostavljeni svetlobnim, mehanskim, kemijskim in toplotnim dražljajem. Doživljamo jih v različnih okoljih, v različnihkombinacijah in v različnih jakostih.

Na osnovi izkušenj, pridobljenih z različnimi dražljaji, si znamo poiskati prostor, ki nam nudi senzorično ugodje. Pri našem delu se ob opazovanju otrok dnevno srečujemo s temi ugotovitvami. Prostor ponuja različne možnosti, ob katerih bo vsak otrok našel svoje ugodje.
Relaksacija je pomembna za otrokovo duševno zdravje. Namen senzorne sobe:

• pridobivanje novih spoznanj,
• spoznavanje prostora in orientacija v prostoru,
• spodbujanje izražanja čustev,
• učenje razumevanja različnih občutkov (vid, sluh, dotik, vonj),
• zavedanje položaja telesa (gibanje, ravnotežje),
• spoznavanje lastnosti svetlobe (različni viri, barva svetlobe, sence …)
• občutenje delovanja različnih dražljajev na čutne organe (npr. različni svetlobni efekti, zvok, vonj, dotik različnih tekstur…)
• razvijanje sposobnosti koncentracije,
• pomoč otrokom s slabo senzorno občutljivostjo,
• pomoč otrokom s slabšimi komunikacijskimi spretnostmi,
• pomoč otrokom s slabšimi razvojnimi sposobnostmi oz. zmožnostmi,
• omogočanje prehoda od vsakodnevne rutine, k sprostitvenim dejavnostim,
• spodbujati veselje, ugodje in zabavo otrok ob igri oz. izkušnjah, ki so drugačne od vsakodnevnih aktivnosti,
• pomoč otrokom z vedenjskimi težavami.

Izpeljala sem vsebinsko in organizacijsko delo. V projektu nastajanja senzorne sobe je ves čas idejno sodelovala tudi gospa Andreja Hudej. Gospa je mama dveh otrok, ki obiskujeta naš vrtec. Po poklicu je arhitekt – Atelje za arhitekturo in oblikovanje Andreja Hudej, s.p. Njeno poklicno znanje, njeno razumevanje otroškega sveta in njen posluh, da je znala slišati in razumeti naše želje, je imenitno uskladila v »majhen« prostor

Soba je prostor iz dveh manjših sobic, ki ju povezuje »okno« v steni. Otroci morajo splezati skozi in pridejo v drugi del prostora, ki tvori celoto. Prehod pri otrocih vzbuja radovednost, nekaterim pa predstavlja izziv kako priti na drugo stran. Delo je bilo ustvarjalno in zanimivo. Na mnogih delovnih srečanjih sva vedno odkrili kaj novega. Spreminjali in popravljali sva že načrtovano, ker sva odkrili drugačno in boljšo pot. Ustvarjalni duh dopušča dodajanje, odvzemanje, spreminjanje, usklajevanje… Majhen prostor je čudežno postal večji s pomočjo strokovno izdelanih načrtov. Del ustvarjalne ekipe je bil tudi naš hišnik, ki je po poklicu mizar in je prevzel delo z lesom. Veliko dela je imel tudi električar, da je varno namestil vso napeljavo. Pri delu z elektriko nas je veliko naučila ga. Andreja (npr. napeljava LED luči…). Delo je zahtevalo veliko organizacije, usklajevanja, čakanja in tudi veliko dobre volje. Soba je namenjena za delo v manjših skupinah, individualnemu delu in tudi za obisk cele skupine otrok (npr. poslušanje pravljice pod zvezdnatim nebom). Pomembno je, da senzorne informacije posredujemo z občutkom za pravo mero. Sobo smo poimenovali ČAROBNA SOBA.

Vlasta Brecelj Črnič, vzgojiteljica

Dostopnost