FIT HOJA – svetovni dan ZDRAVJA

Izvedba projekta Fit hoja na Svetovni dan zdravja v vrtcu Postojna

V namen izvedbe projekta Fit hoje na svetovni dan zdravja, smo informirali vse strokovne delavce o možnostih izvedbe Fit hoje ter jih motivirali, da se nam pridružijo. Žal so se tisti teden vrtci zaprli in organizirali le nujno varstvo. Čeprav nas je bilo malo smo vseeno še enkrat pozvali zaposlene, da pri projektu sodelujejo.

  • Sodelovanje strokovnih delavcev pri prihodu in odhodu iz službe z ne motoriziranim prevoznim sredstvi

Dan poprej je sneg ponovno pobelil naše mesto. Čeprav je bilo zjutraj -10 stopinj, smo se nekateri vseeno odločili za Fit izziv. Od 17 strokovnih delavcev, ki so tisti dan prišli v službo, se je 5 od njih odločilo za ne motoriziran prihod v službo.

 

Ime

način

razdalja v/iz vrtca

Anita

avto/hoja

3km

Martina

hoja

2km

Tina

hoja

2km

Mojca

avto/hoja

2km

Branka

tek

1km

 

  • Delo v skupini

Otroci so bili tisti teden združeni iz več skupin in enot. Otroci se med seboj niso poznali, ravno tako niso poznali vzgojiteljic.

  • Poročilo iz skupine Palčki, 8 otrok, starost 5-6 ( Tina Oberstar, Mojca Pokrajac Kolenc).

Dan poprej (6.4.)smo s pomočjo Aktivnih lističev spoznali koncept Fit hoje, še pred tem pa izvedli jutranjo telovadbo. Otroci so najprej prepoznali prevozna sredstva na lističih. Ob njih so tudi povedali ali si aktiven, ko uporabiš določeno prevozno sredstvo. Skozi dejavnost je potekal tudi pogovor zakaj je hoja oz. uporaba ne motoriziranih prevoznih sredstev bolj zdrava. Nato so otroci dobili jasno navodilo. Vsak vzame en listič in prosto poskakuje po igralnici med tem, ko se  izvaja pesem. Ko se glasba ustavi si s prijateljem izmenjata list. To večkrat ponovimo. Na koncu sosedu poveš zaporedje prevoznih sredstev, ki si jih  dobil ob menjavi. Nalogo smo ponovili s tem, da so ob koncu otroci dobljena prevozna sredstva narisali na papir. Papir so najprej pravilno (ležeče) postavili predse ter narisali pravokotno črto po sredini lista. Na levo stran so narisali motorizirana prevozna sredstva na desno pa ne motorizirana. Svoje odločitve so razložili vzgojiteljicama. Ena deklica je na strani motoriziranih prevoznih sredstev narisala križ, na strani ne motoriziranih pa kljukico. 

Na svetovni dan zdravja (7.4.) smo z otroki najprej izvedli jutranjo telovadbo nato pa je vsak s pantomimo predstavil drugim na kakšen način je prišel v vrtec. Od osmih otrok, so trije prišli peš. Pri tej dejavnosti sva tudi vzgojiteljici sodelovali ter jim tako bili vzor. Kasneje smo odšli na daljši sprehod do večjega travnika kjer je potekala igra na snegu; kepanje, tek po snegu, izdelovanje angelčkov, kotaljenje, drsanje po klancu navzdol,.. Med sprehodom skozi mesto smo opazovali katera prevozna sredstva uporabljajo ostali udeleženci v prometu.

Otroci se med seboj niso poznali pa tudi način dela vzgojiteljic ne. Moram reči, da je v tem primeru Fit metoda – aktivni lističi otroke povezala, zbližala. V zelo kratkem času so otroci spoznali zakaj je uporaba ne motoriziranih prevoznih sredstev boljša, bolj zdrava. Otroci so imeli veliko koncentracijo ter z malo motivacije sodelovali vsi.

Zapisala Tina Oberstar

Dostopnost