VPIS NOVINCEV V VRTEC POSTOJNA 2022/23

          Vpis novih otrok v Vrtec Postojna bo potekal             od 07.02.2022 do 18.02.2022.

Zaradi epidemije korona virusa v Republiki Sloveniji starši vlogo za vpis otroka v Vrtec Postojna z dokazili (glej spodaj), pošljete po pošti ali jo oddate v nabiralnik pred vhodom v vrtec. Starši Vlogo za vpis otroka v vrtec pridobite na spletni strani vrtca.

 

NUJNA DOKAZILA:

– potrdilo delodajalca o zaposlitvi za starše v delovnem razmerju, ki ne sme biti starejše od enega meseca (pogodba o zaposlitvi NI ustrezna),

– kopije rojstnih listov za vzdrževane otroke v družini

 

Starši predložite tudi dokazila po potrebi:

– kopijo odločbe o otroškem dodatku, če starši prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred (odločba ne sme biti starejša od 12 mesecev),

– potrdilo o vpisu za starše s statusom dijaka ali študenta,

– dokazilo o enostarševski družini, če otrok živi v enostarševski družini,

– potrdilo zdravnika specialista, če je bil otrok v preteklem šolskem letu izpisan iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otroka v vrtec in svetovanjem glede vključevanja otroka v vrtec, vam je na voljo svetovalna delavka v vrtcu, tel. št. 05 850 24 39 ali tajništvo Vrtca Postojna, tel. št. 05 850 24 38.

Dostopnost