Odziv vrtca na ugotovitve delovne inšpekcije

Inšpektor za delo je v zadnjih dveh tednih temeljito pregledal naše delo. Inšpekcijski pregled je potrdil, da pri sodelavki, o kateri so poročali mediji, ni bilo nepravilnosti. Nas je pa inšpektor pri pregledu vseh pogodb za določen čas v enem primeru opozoril na napako, ki se nam je zgodila nehote in smo jo nemudoma odpravili že v času inšpekcijskega nadzora.

V našem vrtcu je 125 sodelavcev zaposlenih za nedoločen čas, 25 pa za določen čas. Takoj ko se pokaže možnost zaposlitve za nedoločen čas (t.j. ob odpovedi delovnega razmerja oz. ob upokojitvah), takšno zaposlitev omogočimo. Tako smo letos petim sodelavkam, ki so bile pri nas zaposlene za določen čas, ponudili pogodbo za nedoločen čas in tako bomo ravnali tudi v prihodnje. Sodelavcem, ki pa jih ne moremo zaposliti za stalno, pa lahko, kot vsi ostali vrtci, ponudimo pogodbo za določen čas na podlagi nadomeščanja začasno odsotnega sodelavca in pa povečanega obsega dela. To je edini način, na katerega lahko vrtci omogočimo zagotavljanje nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa.


Elizabeta Zgonc, ravnateljica

Dostopnost