SKUM

Ideja projekta izhaja iz tega, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok in mladostnikov. 

Osrednji vsebinski cilji projekta so usmerjeni na otroke, učence in dijake. V šolskih in za umetnost avtentičnih okoljih bodo spodbujeni k doživljanju in spoznavanju raznovrstnih umetniških praks ter izražanju v umetniških jezikih in preko njih. Vpeljani bodo v aktivne oblike umetniškega snovanja in v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju. Otroci/učenci, vzgojitelji/učitelji in umetniki bodo partnerji.

Projekt SKUM je razvojni projekt, ki se izvaja do junija 2022. Sofinancirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni skladi.

Konzorcij sestavlja 35 partnerjev: UP PEF (poslovodeči partner), UL AG, PI, ZRSS ter 29 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Pismo o sodelovanju je podpisalo preko sto profesionalnih kulturnih ustanov in umetnikov.

POROČILA VKLUČENIH STROKOVNIH DELAVCEV

Dostopnost