POZDRAV ZIMI IN PRAZNIK LUČI 2014

Vrtec Postojna je v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna in ob podpori Občine Postojna letos že sedmič organiziral javno prireditev Pozdrav zimi. Da je prireditev postala skoraj že tradicionalna gre zasluga predvsem koordinatorici in idejni vodji te prireditve, vzgojiteljici Vlasti Brecelj Črnič:

»Vesela sem, da otrokom pričaramo čarobnost luči, ogenjčkov in pravljičnih likov, ki bogatijo otrokovo domišljijo, spodbujajo čustva pričakovanja, čudenja, miru in veselja. Veseli me tudi, da je sodelovanje med nami zaposlenimi vsako leto bogatejše, da se med seboj dopolnjujemo in skupaj oblikujemo podobo tega praznika.«

V praznično razsvetljenem parku pred Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna so številne obiskovalce najprej pozdravili palčki Gozdarčki, ki so skrbeli za varen prižig svetilk. Skrivnostna Dobra vila je v spremstvu dobrih palčkov med otroke delila čarobni prah,  vlogo Snežne vile in povezovalke programa pa je odigrala Damjana Golavšek. Ob svetlobi doma narejenih svetilk so se otroci in njihovi spremljevalci napotili proti osrednjemu mestnemu trgu. Sledil je vrhunec dogodka, ki je bil pevsko obarvan. Pod vodstvom zborovodkinje Nine Maver in v spremstvu svojih mentoric so otroci, stari 5 do 6 let, zapeli zimi v pozdrav. Vse navzoče je toplo pozdravila in nagovorila tudi ravnateljica Tonja Ferjančič:

»Današnjemu decembrskemu večeru se je dogodek Pozdrav zimi in Praznik luči v goste povabil že sedmič. Sedmič mestu dajemo poseben čar in dragoceni čas sobivanja, otrokom zgled, da so druženja prijetna in pomembna, da smo za dogodek pomembni vsi soudeleženi.«

Večer se je nadaljeval v avli Inštituta za raziskovanje Krasa, kjer so strokovne delavke Vrtca Postojna na prazničnih stojnicah predstavile izdelke, ki so plod lastne ustvarjalnosti. Zbrana sredstva so namenjena obogatitvi programa Vrtca Postojna.

Tekst: Barbara Doles
Foto: Diana Simšič

Dostopnost