TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA 2015 V ZMAJČKU

Strokovne delavke Vrtca Postojna enote Zmajček smo v tednu vseživljenjskega učenja v sredo, 20. 5. 2015, pripravile in izvedle dve tematski delavnici, ki sta potekali v igralnicah naše enote.

  1. Kultura po poti iz roda v rod
  • Obiskovalci so izdelovali lectova srca iz das mase ter jih krasili z naravnim materialom.

Ustvarjanje lectovih src jim je bilo v veliko veselje.

  • Slikanje s pomočjo šablon (Kako so včasih belili stene?).

Obiskovalci, predvsem otroci, so bili navdušeni nad tem, kar so ustvarili.

2.    Znanje izboljša življenje (pismenost)

  • Igra s pripomočki za razvijanje grafomotoričnih spretnosti.

Otroci so z igro/nalogami urili svoje ročne spretnosti, odrasli (starši) pa so jih pri tem spodbujali.

Delavnice so bile namenjene otrokom starosti 4–6 let in so bile dobro obiskane.

Prispevek pripravile strokovne delavke enote Zmajček.

Dostopnost