POT PASTIRČKA JAKOBA

Na pobudo in vabilo Turistične zveze Slovenije k sodelovanju v vsestranskem gibanju na temo Z igro do prvih turističnih korakov, smo se strokovne delavke starostnega aktiva 4–5 let starih otrok odločile, da bomo sodelovale v njihovem projektu z naslovomTurizem in vrtec.Porodila se mi je ideja za postavitev igral iz naravnega materiala v naravno okolje – gozd. Ob ogledu terena so se mi ideje porajale ena za drugo. Ker imamo pri nas legendarnega junaka pastirčka Jakoba, ki je bil v pripovedki tudi sam otrok, se je ime ponujalo samo po sebi: POT PASTIRČKA JAKOBA.

 

Pot pastirčka Jakoba je s sodelovanjem staršev in nekaterih sodelavk zaživela v soboto, 9.6. 2018. Ideje je iz papirja v realnost spravilgospod Janez Žakelj, Tevžev ata iz naše skupine “Želodki”.K projektu je s svojimi idejami pristopila tudi pomočnica Vida Pavlin.

 

Ob poti so postavljene ovire, ki jih premagujete; plezate po skalah, spoznavate drevesa in gozdne prebivalce, opazujete mravljišča, poslušate ptičje petje in vse ostalo, kar premore vaša domišljija. Pri veliki stari smreki se igrate inraziskujete gozd, nad Velikim otokom si na jasi skozi ‘okno’ pogledate še Nanos in vas Šmihel pod Nanosom, kjer je bil pastirček Jakob doma. Njegova ‘igralnica’je bil gozd. Na tej poti skozi pripovedovanje pričaramo otrokom delček Jakobovegaotroštva in jim tako omogočimo istovetenje z njim in njegovo bistroumnostjo, po kateri je poznan še danes. Spoznavamo njegov čas, njegovo igro in njegovo igralnico.

Zato lepo vabljeni vsi, da jo obiščete ter se sprostite in spočijete v osrčju gozda nad Postojnsko jamo.

 

Za pomoč pri uresničitvi svojeideje se zahvaljujem:

 

– gospodu Janezu Žaklju in njegovi ekipi,

– staršem iz skupine “Želodki”,

– ravnateljici Vrtca PostojnaElizabeti Zgonc,

– sodelavkama Poloni Ž. in Edvardi S. in

– sodelavki (pomočnici) Vidi Pavlin

 

vzg. Majda Božič

Dostopnost