PONOVNO ODPIRANJE VRTCA

Spoštovani starši

Predvideni datum odpiranja javnih vrtec je 18. 5. 2020. Sklep o ponovnem odprtju bo vlada potrdila v sredo, 13.5. ali četrtek, 14.5. 2020.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), NIJZ in Zavoda Republike Slovenija za šolstvo, smo v petek prejeli priporočila za ponovno odprtje vrtce v času posebnih razmer.

Vrtec Postojna pripravlja protokol in načrt aktivnosti skladno s Higienskimi priporočili za izvajanje predšolske vzgoje (načrt za rutino umivanja rok za otroke in zaposlene, načrt za vzpostavitev in organiziranje skupin, za prihajanje in odhajanje v vrtec in iz vrtca (postavitev pravil za uporabo garderob in prihajanje ter odhajanje iz garderob), izvajanje počitka, uporabe sanitarnih prostorov, zaščitnih sredstev, organizacijo prehrane, opremo in označevanje prostorov z oznakami, protokol za uporabo oziroma organizacijo zunanjega prostora, …).

O vseh podrobnostih boste seznanjeni v ponedeljek 11. 5. 2020 preko eAsistenta. Prosimo, da ste pozorni na prejeta obvestila na tem mediju.

Veselimo se odprtja in srečanja z vami ter vas lepo pozdravljamo.

Dostopnost