PRAVLJIČNI DVOREC HAASBERG

PROJEKT LAS -

REVITALIZACIJA GRAJSKEGA PARKA HAASBERG

LAS med Snežnikom in Nanosom je objavil 4. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev iz dokumenta Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija je sofinancirana na tematiko varstvo okolja in ohranjevanje narave. 37 imenovani skupni nosilec operacije je Občina Postojna, sodelujejo še: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka, Studio Proteus, Foto klub Sušec Ilirska Bistrica in Vrtec Postojna. Vsak partner bo prispeval k projektu z izvedbo različnih dejavnosti k skupnim ciljem:
– Izvedba investiciji, nakup OS, organizacija in pomoč pri organizaciji.
– Organizacija dogodkov.Produkcija dokumentarnega filma.
– Organizacija in izvedba fotografskega natečaja.
– Razvoj programa Pravljični gozd in organizacija aktivnosti.

Izvajalci, ki jih je izbral Vrtec Postojna so:
LJOBA JENČE (Pripovedovanje ljudskih pripovedk)
IRENA CERAR (Pripovedovanje grajskih zgodb)
DAMJANA URH (Letni časi)

SODELUJOČE SKUPINE V PROJEKTU LAS:

 • VELIKI RADOVEDNEŽI
 • SONČNICE
 • ZMAJČKI
 • ŽELVICE
 • STORŽKI
 • ROŽICE
 • MRAVLJICE
 • LISIČKE
 • MALINE
 • ISKRICE
 • PALČKI
 • ŠKORENJČKI
 • KRESNIČKE
 • ŠKRATI
 • OBLAČKI

DOŽIVETJA

SKUPINA ISKRICE V PRAVLJIČNEM DVORCU HAASBERG

“Ko sonce vstane in z žarki škrate prebudi,

takrat pri dvorcu Haasberg pravljica oživi.”

Sredi meseca septembra so otroci iz skupine Iskrice obiskali dvorec Haasberg, kjer so z navdušenjem in radovednostjo najprej stopili v prečudovit grajski vrt in si ogledali etnološko zbirko starih predmetov. Pot jih je vodila mimo grajskega hleva, kjer so se pasle koze in osel ter kmalu prišli do pravljične hiške gozdnih škratov. V njeni bližini so si ogledali tudi jamo, kjer škratki kopljejo zlato ter z velikim navdušenjem našli škratje presenečenje – obeske, ki prinašajo srečo in veselje. A presenečenj še ni bilo konec. Ko so prišli do dvorca Haasberg, jih je toplo sprejela PRAVLJIČARKA LJOBA JENČE, ki je otroke popeljala v pravljični svet slovenskega ljudskega izročila ter jim zapela in zaigrala na grajska instrumenta lajno in lire.

Neokrnjena okolica, ostanki dvorca in pravljičarka so na koncu strnili bogate vtise in doživetja s tega prečudovitega pravljičnega popotovanja.

Prispevek pripravila: Senja Marušič, dipl. vzg. predš. otr.

VELIKI RADOVEDNEŽI IN LJOBA JENČE

OTROCI IZ ENOTE RAVBARČEK (PLANINA) SO SPOZNALI JESEN

Dostopnost