V deželi ČRKOLADI

»V deželi Črkoladi,

tam se marsikaj godi,

tam se črke abecede,

skupaj igrajo, da ni zmede.

Če pa zraven prideš ti,

in sestaviš črke tri,

potlej iz črk lahko dobiš,

tudi malo sivo MIŠ.«

Igranje didaktičnih iger s črkami in glasovi mora biti za otroka zabavno in zanimivo. Igre, ki jih igrajo otroci v predšolski dobi, morajo graditi otrokovo motivacijo za branje, njegovo željo, da bo nekega dne poznal vse črke abecede in znal sam prebrati besede, stavke in besedila.

Tako so tudi otroci v skupini Ključki meseca aprila, preko zabavnih dejavnosti, vsebinsko vezanih na usvajanje črk, imeli možnost spoznavati in prepoznavati črke slovenske abecede, razvijati glasovno zavedanje (prvi in zadnji glas v besedi) ter razvijati in uriti grafomotorične spretnosti in sposobnosti. Vsebinski sklop smo poimenovali V deželi Črkoladi. Tematika je povezovala vsa kurikularna področja, kakšne izzive so pri tem reševali otroci pa si lahko ogledate v kolažu fotografij.

Prispevek pripravila: Senja Marušič, dipl.vzg.predš.otr.

Dostopnost