OTROCI IZ SKUPINE ČMRLJI NA OBISKU V VDC POSTOJNA

V začetku meseca aprila smo obiskali Varstveno delovni center Postojna (VDC), kjer so nam pripravili različne zanimive delavnice. Najprej smo prisluhnili pravljici, nato pa so se otroci razporedili po delavnicah. Izdelali so sliko (odtiskovanje rok), slikali na kamne, risali s flomastri in pomagali pri sajenju rož ter jagod. Otroci so bili zelo aktivni in so sodelovali na vseh delavnicah. Po končanem druženju smo pomagali tudi pri pospravljanju, pri umivanju miz in pri pometanju. Na koncu smo zapeli še pesem Pleši, pleši črni kos (ljudska) in se ob tem gibalno izražali.

Dostopnost