3. DOBRODELNI TEK DRUŽIN

V imenu Vrtca Postojna in clanov Upravnega odbora Vrtca Postojna se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se udelezili 3. DOBRODELNEGA TEKA DRUzIN in s tem prispevali prostovoljne prispevke. Teka se je udelezilo 111 druzin, skupaj 323 tekacev. Z vaso pomocjo smo skupaj zbrali 429,13 €. Zbrana sredstva bodo namenjena Skladu Vrtca Postojna, katerega glavna naloga je pomagati otrokom in njihovim druzinam.

Več informacij »

ZAHVALA

Z donacijo nas je ponovno razveselil g. Samo Kerlatec, razveselil otroke in omogocil kvalitetnejse in pestrejse

Več informacij »
Call Now Button
Dostopnost